Sunflower Bluebird

The Sunflower Bluebird

Математичний гурток – це місце, де люди різного віку, різної професії та з різними знаннями збираються разом, щоб вивчати РОБИТИ математику ‘насичено і з задоволенням’.

Цитата зі статті Боба Каплана “The Math Circle”, Notices of the American Mathematical Society, Вересень 1995

У багатьох культурах корінних американців синя пташка є символом мудрості. Ось чому ми називаємо наш математичний гурток, який насамперед орієнтований на студентів і вчителів корінних американців, The Bluebird Math Circle (Математичний гурток “Синя пташка”).

Bluebird Math Circle — це спільнота підтримки вчителів, студентів та їхніх сімей — усіх, хто цікавиться математикою, освітою та майбутнім молоді корінного населення Америки. Кожного другого тижня Bluebird MC публікує інформаційний бюлетень із веселими та цікавими заходами, доступними для всіх. Ми проводимо ці заходи в класі, вдома та на онлайн-засіданнях гуртка. Після кожної зустрічі ми публікуємо підсумковий бюлетень, де учасники та друзі гуртка діляться ідеями, які вони розробили на зустрічі, ставлять додаткові запитання та пропонують майбутні теми. Bluebird Math Circle – це громадський проект.

Bluebird MC працює більше року, і в нас були учасники від Аляски та Британської Колумбії аж до Північної Кароліни. А зараз ми запускаємо його побратима – гурток “Соняшникова синя пташка” (The Sunflower Bluebird) – спільно з Малою академією наук України.

Влітку 2022 року ми розпочали дві серії двомовних семінарів англійською та українською мовами. Один був повністю онлайн, для учасників JASU. Інший був гібридним, коли студенти та місцеві співкерівники особисто зустрічалися в Математичній академії MiNI Варшавського технологічного університету. Восени 2022 року ми також започаткували вчительський математичний гурток для учасників JASU.

Кожен семінар починається з інформаційного бюлетеня англійською та українською мовами. Ми будемо публікувати інформаційні бюлетені по понеділках перед семінарами. Завітайте на цю веб-сторінку, щоб переглянути новий випуск, перш ніж приєднатися до зустрічі!

Кожен семінар – самостійне заняття, не пов’язане з іншими. Можна приходити на ті, на які захочете. Сподіваємося, що вам сподобається кожен із них, незалежно від того, відвідували ви попередні чи ні.

Синя пташка закликає вас ділитися своїми ідеями, запитаннями та математичними творіннями. Ми публікуватимемо підсумкові бюлетені на тому ж веб-сайті, щоб ви також були одними з авторів матеріалів, які ви та інші учні й викладачі могли б використовувати в будь-який час.

A math circle is a place where people of all ages, positions, and backgrounds get together to study DO mathematics with ‘intensity and delight’.

A quote from Bob Kaplan’s article The Math Circle, Notices of the American Mathematical Society, September 1995

In many Native American cultures Bluebird is a symbol of wisdom. That is why we call our math circle, which primarily serves Native American students and teachers, The Bluebird Math Circle.

Bluebird Math Circle is a supportive community of teachers, students, and their families – everybody who cares or is curious about mathematics, education, and Indigenous young people’s futures. Every other week Bluebird MC publishes a newsletter with fun and engaging activities that are accessible to everyone. We play with activities in class, at home, and at live online Circle meetings. After each meeting, we publish a recap where Circle members and friends share the ideas they developed in the meeting, ask additional questions, and suggest future topics. Bluebird Math Circle is a community-owned project.

Bluebird MC has been running for more than a year, and we have had participants from Alaska and British Columbia all the way through North Carolina. And now we are launching its sibling – The Sunflower Bluebird – in collaboration with the Junior Academy of Sciences of Ukraine.

In the summer of 2022, we started two series of bilingual seminars in English and Ukrainian. One was fully online, for JASU participants. The other was hybrid, with the students and local co-leaders meeting in person at the MiNI Academy of Mathematics, Warsaw University of Technology. In the fall of 2022, we also started a teachers’ math circle for JASU participants.

Each seminar starts with a newsletter in English and Ukrainian. We will publish the newsletters on Mondays before the seminars. Watch this page to grab a fresh issue before joining the meeting!

Each seminar is a new, independent activity. You can come to as many as you want. We hope that you will enjoy every one of them regardless of whether you’ve attended the previous ones or not.

Sunflower Bluebird invites you to share your ideas, questions, and mathematical creations. We will publish the recaps at the same website so that you, too, will contribute to the materials that you and other students and teachers would be able to use at any time.

Напишіть нам | Get in Touch

Синя пташка відповідає на кожне повідомлення!
Bluebird answers every message!

Мала академія наук
України

In partnership with
Natural Math Alliance

Natural Math

Bluebird Math Circle is a community-owned project. You too are invited!

To join, email Bluebird, or sign up for newsletter

Wise Bluebird